Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Arkusz do jakościowej analizy wyników obserwacji skalą gotowości szkolnej ( SGS)

Materiał szkoleniowy do modułu „Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)”

 

ARKUSZ DO JAKOŚCIOWEJ ANALIZY WYNIKÓW OBSERWACJI

SKALĄ GOTOWOŚCI SZKOLNEJ (SGS)

 

PODSKALA: UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE

Propozycja interpretacji

Zachowania i umiejętności dziecka

1

tak

2

raczej tak

3

raczej nie

4

nie

dziecko rozumie relacje

i pojęcia związane

z przestrzenią

A2 odróżnia kierunki lewo-prawo

A3 rozumie pojęcia związane

z przestrzenią np. nad, pod, za, obok

A4 wskazuje kierunki na kartce papieru np. góra, dół, lewo, prawo

dziecko rozumie związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami

E1 potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową

E2 w opowiadaniu ujmuje związki przyczynowo-skutkowe

dziecko potrafi skupić się na wykonywanej czynności

A10 potrafi porównać dwa obrazki różniące się szczegółami

A11 słucha uważnie, nie wyłącza się

A12 łatwo się „rozprasza” (U!)

zna pojęcia związane z kategorią czasu

A5 zna pory roku i związane z nimi zjawiska

A6 potrafi powiedzieć jaki jest dzień tygodnia i jaki jest następny

wykonuje operacje logiczne

i matematyczne

A14 potrafi umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu

E15 zna i stosuje liczebniki porządkowe

E16 dodaje i odejmuje „konkretne” przedmioty, liczmany

wykonuje przekształcenia na materiale językowym

E3 dzieli zdanie na wyrazy

E4 dzieli wyraz na sylaby i łączy sylaby w wyraz

E5 posiada umiejętność analizy i syntezy fonemowej

podejmuje próby samodzielnego czytania (E6)

składa układanki typu puzzle (E11)

wykonuje zadania grafomotoryczne

E13 przerysowuje szlaczki i proste figury geometryczne

E14 rysuje szlaczki literopodobne

 


Projekt „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” realizowany na zlecenie MEN w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” CMPPP, Warszawa 2008 Materiał szkoleniowy do modułu „Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)”

PODSKALA: KOMPETENCJE POZNAWCZE

Propozycja interpretacji

Zachowania i umiejętności dziecka

1

tak

2

raczej tak

3

raczej nie

4

nie

dziecko przejawia zainteresowania poznawcze, ujmuje relacje między zdarzeniami i zachowaniami

A1 próbuje wyjaśniać obserwowane zjawiska

A7 przewiduje zachowania innych dzieci

A13 definiuje nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii

E18 w zabawie często wybiera gry liczbowe

E19 chętnie rozwiązuje zagadki matematyczne

dziecko ma zasób wiadomości wykraczający poza bezpośrednie doświadczenie (A15)

dziecko wyraża elementy samowiedzy i próby samooceny

A8 dużo mówi o sobie, np. o tym, co lubi robić

A9 potrafi trafnie powiedzieć, co wie

i umie

dziecko opanowało um. czytania i matematyczne powyżej oczekiwanych

E7 ma umiejętności czytania powyżej oczekiwanych

E17 dodaje i odejmuje w pamięci

E20 liczy w pamięci w zakresie 100

E21 ma umiejętności matematyczne powyżej oczekiwanych

 

PODSKALA: SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA

Propozycja interpretacji

Zachowania i umiejętności dziecka

1

tak

2

raczej tak

3

raczej nie

4

nie

dziecko lubi aktywność ruchową

B4 lubi zajęcia gimnastyczne i sportowe

E8 lubi prace ręczne

dziecko ma dobrą koordynację ruchową

B5 sprawnie łapie i odrzuca piłkę

B6 umie jeździć na rowerze /wspina się na drabinki

B7 przechodzi po „równoważni”

dziecko jest sprawne manualnie

E9 buduje z drobnych klocków

E10 lepi figurki z plasteliny (np. ludziki, zwierzęta)

E12 prawidłowo trzyma ołówek (uchwyt, napięcie mięśni)

 


Projekt „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” realizowany na zlecenie MEN w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” 2 CMPPP, Warszawa 2008 Materiał szkoleniowy do modułu „Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)”

PODSKALA: SAMODZIELNOŚĆ

Propozycja interpretacji

Zachowania i umiejętności dziecka

1

tak

2

raczej tak

3

raczej nie

4

nie

dziecko samodzielnie wykonuje codzienne czynności

C1sprawnie się ubiera (wiąże sznurowadła, zapina guziki, suwaki)

D6 potrafi zapamiętać i wykonać polecenie

dziecko samodzielnie dąży do pokonania trudności

C2 samo podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością

C3 wytrwale podejmuje próby, nie zraża się niepowodzeniami

C4 wykazuje inicjatywę, wypróbowuje różne sposoby działania

dziecko podejmuje zadaniowe, celowe formy aktywności

D1 jest zainteresowane wynikiem, stara się dokończyć prace

D2 lubi dobrze wykonać swoje prace, poprawia je

(U!)dziecko unika sytuacji wymagających samodzielności

C5 zbyt łatwo prosi o pomoc dorosłą osobę (U!)

C6 naśladuje zachowania i prace innych dzieci (U!)

C7 unika sytuacji i zadań, wymagających samodzielności (U!)

C8 stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej (U!)

D5 prosi o dodatkowe wyjaśnienia

i informacje (U!)

 


Projekt „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” realizowany na zlecenie MEN w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” 3 CMPPP, Warszawa 2008 Materiał szkoleniowy do modułu „Ocena gotowości szkolnej z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS)” Projekt „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” realizowany na zlecenie MEN w ramach programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” CMPPP, Warszawa 2008 4

PODSKALA: NIEKONFLIKTOWOŚĆ

Propozycja interpretacji

Zachowania i umiejętności dziecka

1

tak

2

raczej tak

3

raczej nie

4

nie

dziecko postępuje zgodnie

z umową

B8 sprząta zabawki i pomoce

B9 pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania w grupie

B16 uwzględnia prawa innych, np. czeka na swoją kolej

B17 wymaga przypominania umowy (U!)

dziecko próbuje rozwiązywać sytuacje konfliktowe

B13 unika sytuacji konfliktowych

B14 próbuje radzić sobie w ”pokojowy” sposób

B15 skarży, w sytuacji konfliktu obwinia inne dzieci (U!)

przejawia silne emocje

w trudnych sytuacjach

B19 reaguje gniewem, obraża się, odwraca, odchodzi (U!)

B18 często wywołuje konflikty (U!)

B20 łatwo wybucha złością, płaczem (U!)

B21 zachowuje się agresywnie wobec innych dzieci (U!)

D7 sprzeciwia się, nie wykonuje poleceń (U!)

 

PODSKALA: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Propozycja interpretacji

Zachowania i umiejętności dziecka

1

tak

2

raczej

tak

3

raczej

nie

4

nie

dziecko inicjuje kontakty

z rówieśnikami

B1 jego próby nawiązania kontaktu są rozumiane przez dzieci

B3 zaprasza dzieci do rozmów i zabaw

dziecko okazuje współczucie

i chęć pomocy

B10 pomaga innym dzieciom, próbuje pocieszyć kolegę

B11 współodczuwa (rozpoznaje, nazywa) przeżycia innych dzieci

B12 staje w obronie innych dzieci

dziecko śmiało mówi o sobie

i wyraża swoje uczucia

B2 mówi o tym, co jest ważne dla niego

D3 okazuje radość z osiągniętego wyniku

swobodnie porozumiewa się

z rówieśnikami i nauczycielem

D4 często zadaje pytania

D5 prosi o dodatkowe wyjaśnienia i informacje

 

Styczeń 2015
31
Sobota

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.