Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wzór protokołu z zebrania Rady Pedagogicznej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

INAUGURACYJNEJ ROK SZKOLNY …….. 

I wersja

 

I.                   Czynności organizacyjne

 

1.     Powitanie, otwarcie narady

2.     Stwierdzenie obecności członków rady pedagogicznej

3.     Wybór protokolanta

4.     Wybór komisji uchwał i wniosków

5.     Przedstawienie i przyjęcie porządku narady

 

II.                Odczytanie protokołu z poprzedniej narady przez protokolanta

(zgodnie z protokolarzem rady pedagogicznej)

 

1.     Wyjaśnienie niezgodności, zastrzeżeń i uwag członków rady

2.     Zatwierdzenie protokołu przez głosowanie

3.     Odczytanie wniosków z poprzedniej narady

4.     Sprawozdanie z wykonania w/w wniosku

 

II wersja

 

Czynności  organizacyjne

 

1.     Powitanie, otwarcie narady

2.     Stwierdzenie obecności członków rady

3.     Wybór protokolanta

4.     Wybór komisji uchwał i wniosków

5.     Uprawomocnienie protokołu z ostatniej narady

 

Wyjaśnienie niezgodności, zastrzeżeń i uwag członków rady

(W  przypadku  zgłoszonych poprawek przewodniczący zebrania odczytuje je, a Rada poprzez głosowanie  decyduje o ich ewentualnym wprowadzeniu. Jeśli poprawki zostaną przyjęte, to należy je wpisać do protokołu).

 

a)                      Zatwierdzenie protokołu przez głosowanie

b)                     Odczytanie wniosków z poprzedniej narady

c)                      Sprawozdanie z wykonania w/w wniosku

6.     Przedstawienie i przyjęcie porządku narady

 

 

III.             Omówienie organizacji pracy przedszkola w bieżącym roku szkolnym

 

1.                 Arkusz organizacji pracy przedszkola

2.                 Ramowy rozkład dnia

3.                 Bezpieczeństwo i higiena pracy  (przypomnienie procedur)

4.                 Obowiązująca dokumentacja nauczyciela

5.                 Dodatkowe programy funkcjonujące w przedszkolu

6.                 Przydział nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

 

 

IV.            Zapoznanie z priorytetami MEN i KO obowiązującymi  w bieżącym  roku szkolnym

V.               Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

1.     Zakres, szczegółowa tematyka i organizacja planowanych badań

2.     Plan hospitacji

3.     Tematyka szkoleń nauczycieli uwzględniających w szczególności wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym

4.     Inne informacje uznane przez dyrektora przedszkola za istotne

VI.            Zatwierdzenie rocznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznego na rok szkolny ……

VII.         Prezentacja zmian w obowiązujących aktach prawnych

VIII.      Sprawy bieżące, zarządzenia, komunikaty

IX.            Wolne głosy, propozycje, pytania

X.               Uchwały i wnioski

Bardzo ważnym punktem w protokole jest punkt  „Uchwały i wnioski”.  Pisząc protokół należy w odpowiednim punkcie (wynikającym z chronologicznego porządku obrad  napisać, że np. „Uchwałą Rady Pedagogicznej zatwierdzono innowację „Wędrówki ….” lub „Uchwałą Rady Pedagogicznej został zatwierdzony Przedszkolny Program Adaptacyjny” , dodatkowo w tym miejscu należy dopisać, że uchwała została przyjęta jednomyślnie lub podać ile osób głosowało za przyjęciem uchwały, ile osób wstrzymało się od głosu, a ile osób było przeciwko przyjęciu uchwały. Natomiast w punkcie ostatnim „Uchwały i wnioski”należy jeszcze raz wypisać wszystkie uchwały podjęte na danym zebraniu podając tylko ich treść (czego dotyczy) i odpowiednio je numerując.

 

Uchwały:

Nr 5/15/09/2007 „Uchwałą Rady Pedagogicznej zatwierdzono innowację „Wędrówki ….”

 

Nr 6/15/06/2007 Zatwierdzenie Przedszkolnego Programu adaptacyjnego.

 

Uchwały są numerowane w danym roku kalendarzowym zaczynając od numeru 1 łamanego przez dzień, miesiąc i rok czyli dokładną datę posiedzenia Rady Pedagogicznej, na którym dana uchwała została podjęta.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady. Przyjmuje się je w głosowaniu jawnym.

 

XI.            Zakończenie narady

 

Styczeń 2015
25
Niedziela

Nauczycielu, publikuj tu swoje artykuły, scenariusze...

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.