Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Edyta Gruszczyk - Kolczyńska

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska urodziła się 1940 roku. Jest polskim pedagogiem, profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym, wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierownikiem Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci, wykładowcą w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na tejże uczelni, członkiem senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, byłym  wykładowcą Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w Ekumenicznej Sekcji Pedagogicznej. Jest autorką podręczników, programów edukacyjnych ,książek, artykułów ,skryptów akademickich, środków dydaktycznych dla rodziców i nauczycieli z serii Dziecięca matematyka, przewodników metodycznych i pakietów  edukacyjnych zawierających skuteczne programy wspomagania dzieci w skupieniu uwagi i mądrym zapamiętywaniu (Wspomaganie  rozwoju umysłowego dzieci). Opracowała także metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wolniej rozwijających się. Do jej szczególnych osiągnięć należy również ustalenie psychologicznych i pedagogicznych podstaw skutecznego wspomagania rozwoju, wychowania i kształcenia młodszych i starszych przedszkolaków.


Jej osiągnięcia naukowe i  dydaktyczne zmieniają na lepsze rzeczywistość edukacyjną. Ustaliła przyczyny nadmiernych trudności i niepowodzeń w uczeniu się matematyki oraz mechanizmy niszczące motywację do nauki u dzieci, a także opracowała skuteczne działania naprawcze dla tych obszarów: metody przydatne do diagnozy rozwoju umysłowego dzieci oraz poziomu ich wiadomości i umiejętności matematycznych, programy zajęć korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci, które nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym im w szkole w zakresie edukacji matematycznej.


Kształci studentów, nauczycieli, rodziców. Sprawuje opiekę naukową i pedagogiczną nad przedszkolami. Opracowała programy i plany studiów dla specjalizacji wychowanie przedszkolne i wczesna interwencja.
 

Kształtowanie pojęć matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji . Zaplanowane działania służą wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu nagromadzonych doświadczeń dzieci. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań.

Rozwiązanie zadania łączy się z pokonaniem przez dziecko trudności. Ważne jest, aby dziecko samodzielnie potrafiło rozwiązać te trudności .

Do szkoły uczęszczają jednak dzieci, które nie potrafią poradzić sobie nawet z prostymi zadaniami. Nie rozumieją ich matematycznego sensu i nie dostrzegają zależności między liczbami.

Celem metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od dopasowania treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci.

 "Dziecięca Matematyka” to program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. W tym programie treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych. Są to:

1.     Orientacja przestrzenna.

2.     Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.

3.     Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.

4.      Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.

5.      Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. 

6.     Klasyfikacja.

7.      Pomaganie dzieciom uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.

8.      Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.

9.      Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.

10.   Intuicje geometryczne.

11.   Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.

12.   Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów.

13.  Waga i ważenie.

14.   Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie czynności matematycznych w sposób dostępny dla sześciolatków.

Luty 2015
1
Niedziela

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.